Tjänster

 

Reparation av betongtak: Vårt team av skickliga taktekniker är specialiserade på reparation av betongtak. Betongtak är kända för sin hållbarhet, men med tiden kan de bli skadade på grund av väderexponering och andra faktorer. Vi kan utföra noggranna inspektioner för att identifiera eventuella skador och sedan genomföra de nödvändiga reparationerna för att återställa takets integritet och förlänga dess livslängd.

Reparation av tegeltak: Tegeltak är populära för sin charmiga estetik och långvariga prestanda. Men även tegeltak kan behöva reparationer efter år av slitage. Våra experter är välutrustade för att hantera tegeltakreparationer, inklusive byte av trasiga eller spruckna takpannor och reparation av eventuella läckor. Vi bevarar tegeltakets funktion och estetik genom att använda högkvalitativa material och beprövade tekniker.

Reparation av plåttak: Plåttak är kända för sin hållbarhet och motståndskraft mot extrema väderförhållanden. Men när skador inträffar, kan det vara avgörande att snabbt agera för att undvika större problem. Vi har expertisen att reparera plåttak genom att ersätta eller reparera skadade sektioner, åtgärda korrosion och förse taket med ett skyddande skikt för att förlänga dess livslängd.

Reparation av papptak: Papptak, eller takpapp, används ofta på kommersiella byggnader och garage. Med tiden kan papptaket utveckla läckor eller skadas på grund av åldrande eller fysisk påverkan. Vi kan utföra snabba och effektiva reparationer av papptak genom att applicera professionella tätningsmedel och ersätta skadade områden. Vårt mål är att se till att ditt tak förblir vattentätt och skyddat mot elementen.

Taksäkerhet: Utöver takreparation erbjuder vi också tjänster för att förbättra taksäkerheten. Vi kan installera säkerhetsräcken, skyddsnät och andra skyddsanordningar för att minimera riskerna för olyckor och uppfylla säkerhetskraven. Vårt team följer noggrant riktlinjerna och reglerna för att se till att din takmiljö är säker för både anställda och besökare.

Solcellsmontering: Vi är stolta över att vara en del av den gröna energiomställningen genom att erbjuda solcellsmonteringstjänster. Med våra expertinstallatörer kan vi hjälpa dig att dra nytta av solenergi genom att installera solpaneler på ditt tak. Vi tar hand om hela processen, från planering och design till installation och anslutning till elnätet. Genom att investera i solenergi kan du minska dina energikostnader och göra en positiv miljöpåverkan.